ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΑΞΗ:   18/2022 ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. 4034/24-01-2022 (ΦΕΚ 186/Β/24-01.2022) απόφαση του Υπουργού...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 25/1/2022

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 25/1/2022

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 25/1/2022. Κωδικός ΑίτησηςΑριθμός Κατάθεσης ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 18/1/2022

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 18/1/2022

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 18/1/2022. Κωδικός ΑίτησηςΑριθμός Κατάθεσης ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 14/12/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 14/12/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 14/12/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησηςστην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 7/12/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 7/12/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 7/12/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησηςστην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 23/11/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 23/11/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 23/11/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησης στην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...