Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 18/1/2022.

Κωδικός ΑίτησηςΑριθμός Κατάθεσης ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός Κατάθεσης ν.3869/2010Νέα Ημερομηνία Δικασίμου
10524823/2020183/201418/1/2022
10534324/2020114/201418/1/2022
10558228/2020499/201318/1/2022
10657829/2020456/201318/1/2022
10673030/2020500/201318/1/2022
10354331/2020134/201218/1/2022
10354832/2020133/201218/1/2022