Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 27/9/2021 – 4/10/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 27/9/2021 – 4/10/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4441 Β’/25-09-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/9/2021 – 27/9/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/9/2021 – 27/9/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4337 Β’/18-09-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 21/9/2021

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 21/9/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21-09-2021 Ημέρα: Τρίτη  ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ193/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ2127/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ3129/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ4131/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ5Αρ. κλησης 12/2021 Αρ....
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 16/9/2021 – 20/9/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 16/9/2021 – 20/9/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.4206 Β’/12-09-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Ανακοίνωση Εκτάκτων Μέτρων Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Ανακοίνωση Εκτάκτων Μέτρων Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Σας ενημερώνουμε οτι εξεδόθη η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.4206 Β’/12-09-2021) (επισυνάπτεται), σχετικά  με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 13.09.2021...