Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 29/11/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 29/11/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΚΟΠΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29.11.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ193/2022ΑΝΑΚΟΠΗ279/2022ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ3666/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4667/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)5668/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 26/4/2021 – 3/5/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 26/4/2021 – 3/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26380 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1682 Β’/24-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 16/3/2021 – 22/3/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 16/3/2021 – 22/3/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/13.03.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 996Β’/13.03.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 8/3/2021 – 16/3/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 8/3/2021 – 16/3/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 843Β’/03.03.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...