Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 26/3/2022 – 4/4/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 26/3/2022 – 4/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14757 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1454Β’/25-3-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 21/3/2022 – 28/3/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 21/3/2022 – 28/3/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1302Β’/18-3-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 22/3/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 22/3/2022

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4605/2019, 3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22.3.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ169/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ273/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 12/3/2022 – 21/3/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 12/3/2022 – 21/3/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 11433 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1099Β’/11-3-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...