Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 14/12/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 14/12/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 14/12/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησηςστην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 7/12/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 7/12/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 7/12/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησηςστην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 22/11/2021 – 6/12/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 22/11/2021 – 6/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5401 Β’/20-11-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 23/11/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 23/11/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 23/11/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησης στην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 16/11/2021

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 16/11/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 16.11.2021 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1116/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ2129/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ361/2021ΠΑΛΑΙΑ...