Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 14/12/2021.

Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησης
στην Πλατφόρμα ν.4745/2020
Νέος Αριθμός Κατάθεσης στην Πλατφόρμα ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός Κατάθεσης ν. 3869/2010
10414812/2020134/2015
10421413/2020136/2015
10422614/2020135/2015
10424915/2020105/2015
10428416/202035/2014
10449217/202036/2014
10094418/2020192/2014
10320319/202063/2015
10500020/2020104/2015
10073521/2020265/2013