Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 25/10/2021 – 8/11/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 25/10/2021 – 8/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4919 Β’/24-10-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 19/10/2021

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 19/10/2021

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ, Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 19-10-2021 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1126/2020ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ2101/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ3136/2020ΝΕΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 11/10/2021 – 25/10/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 11/10/2021 – 25/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4674 Β’/08-10-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 4/10/2021 – 11/10/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 4/10/2021 – 11/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4577 Β’/03-10-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...