ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4899 Β’/6-11-2020), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-09-2020 Ημέρα: Τρίτη α/αΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ123/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ237/2019ΝΕΑ...
ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ 97/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως: Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-04-2020 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ...
Αναπλήρωση Ειρηνοδικών Σαλαμίνας για τον Αύγουστο 2020

Αναπλήρωση Ειρηνοδικών Σαλαμίνας για τον Αύγουστο 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της με αρ. 107/15.06.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς  κατά το χρονικό διάστημα από 01.08.2020 έως και 31.08.2020 (δικαστικές διακοπές), οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Πειραιώς....