Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023

Πράξη: 36/2023 O Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις».Τη με αριθμ. πρωτ....
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 14/2/2023

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 14/2/2023

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14.2.2023 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ173/2021ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ2573/12 – 27/20 ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝ. ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.3869/2010351/18 – 8/22 ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝ. ΑΠΟ...
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 17/1/2023

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 17/1/2023

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17.1.2023 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΝΕΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ193/2021333/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020295/2021129/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2022396/2021138/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/1/2023 – 30/1/2023

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/1/2023 – 30/1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 7005/31-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...