Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 27/9/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 27/9/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27.9.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΥπερχρεωμένα1394/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)2395/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)3396/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4397/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/8/2022 – 1/9/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/8/2022 – 1/9/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022 ΚΥΑ, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/7/2022 – 15/7/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/7/2022 – 15/7/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38083/2022 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 3367Β’/30-6-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 15/6/2022 – 1/7/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 3004Β’/14-6-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...