ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΑΞΗ 38/2021 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020), το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020) και το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021(ΦΕΚ Α’ 48/31-03-2021),...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 13/4/2021-19/4/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 13/4/2021-19/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22439 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1441 Β’/10-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 6/4/2021 – 12/4/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 6/4/2021 – 12/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1308 Β’/03-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 29/3/2021 – 5/4/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 29/3/2021 – 5/4/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/27.03.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 1194Β’/27.03.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 22/3/2021 – 29/3/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 22/3/2021 – 29/3/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698/20.03.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 1076Β’/20.03.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 15/2/2021 – 1/3/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 15/2/2021 – 1/3/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10.02.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ.534Β’/10.02.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...