Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 17/1/2023

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 17/1/2023

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17.1.2023 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΝΕΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ193/2021333/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020295/2021129/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2022396/2021138/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/1/2023 – 30/1/2023

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/1/2023 – 30/1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 7005/31-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/12/2022 – 2/1/2023

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/12/2022 – 2/1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6445/16-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 20/12/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 20/12/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ,ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ,ΕΚΟΥΣΙΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4605/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.12.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1135/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ249/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ366/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ470/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ585/2021ΝΕΑ...
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 13/12/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 13/12/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ (100 ΗΜΕΡΩΝ), ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13.12.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασία145/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ246/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ3731/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4732/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...