Λειτουργία Ειρηνοδικείου 1/3/2021 – 8/3/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 1/3/2021 – 8/3/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639/27.02.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 793Β’/27.02.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 15/2/2021 – 1/3/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 15/2/2021 – 1/3/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10.02.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ.534Β’/10.02.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 8/2/2021-15/2/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 8/2/2021-15/2/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.8378/05.02.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 454Β’/05.02.2021),που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...