ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 30/01/2024

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 30/01/2024

A/AΑΡ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1  ΑΡ ΚΑΤΑΘ 22/2021ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟ/ΤΩΝ2ΑΡ ΚΑΤΑΘ 22/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ3ΑΡ ΚΑΤΑΘ 152/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ4ΑΡ ΚΑΤΑΘ 153/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ5ΑΡ ΚΑΤΑΘ146/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ6ΑΡ ΚΑΤΑΘ 18/2022 ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΠ ΑΝΗΛΙΚΟΥ7ΑΡ ΚΑΤΑΘ 50/2022ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΠ ΑΝΗΛΙΚΟΥ8ΑΡ ΚΑΤΑΘ...