Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 16/5/2022 – 1/6/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 16/5/2022 – 1/6/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 2369Β’/14-5-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 17/5/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 17/5/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17.5.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ144/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ274/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/5/2022 – 16/5/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 1/5/2022 – 16/5/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 2137Β’/30-4-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...