ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. 190/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, για το χρονικό διάστημα από 25.07.2021 έως και 05.08.2021 οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Πειραιώς και για το χρονικό διάστημα από...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 5/7/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 5/7/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2879 Β’/02-07-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του...