Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. 190/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, για το χρονικό διάστημα από 25.07.2021 έως και 05.08.2021 οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Πειραιώς και για το χρονικό διάστημα από 06.08.2021 έως και 31.08.2021 θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Νίκαιας.

Σαλαμίνα, 23.07.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη