Λειτουργία Ειρηνοδικείου 31/5/2021 – 7/6/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 31/5/2021 – 7/6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2233 Β’/29-05-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΡΑΞΗ 77/2021 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020), το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020) και το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021(ΦΕΚ Α’ 48/31-03-2021),...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 24/5/2021 – 31/5/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 24/5/2021 – 31/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31950 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2141 Β’/22-05-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 14/5/2021 – 24/5/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 14/5/2021 – 24/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29922 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1944 Β’/13-05-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...