ΠΡΑΞΗ 77/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020), το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020) και το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021(ΦΕΚ Α’ 48/31-03-2021), αποφασίζει:       

Τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως:

A. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 13-04-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
119/2017Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
220/2017Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
321/2017Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
422/2017Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
524/2017Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
627/2017Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
7ΑΡ. ΚΑΤΑΘ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 28/2017 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 8/2018Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
8138/2012Ν. 3869/201013-04-202112-12-2023
9139/2012Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
10494/2012Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
11497/2012Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
12108/2013Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
13109/2013Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
14290/2012Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
15291/2012Ν.3869/201013-04-202112-12-2023
1697/2012Ν.3869/201013-04-202112-12-2023

Β. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-04-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1408/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
2410/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
3411/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
4412/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
5413/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
6414/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
7416/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
8419/2013Ν. 3869/201020-04-202130-01-2024
974/2013Ν.3869/201020-04-202130-01-2024
1062/2013Ν.3869/201020-04-202130-01-2024
1163/2013Ν.3869/201020-04-202130-01-2024
1266/2013Ν. 4605/201920-04-202130-01-2024
13ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 118/2014 ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 73/2019Ν.3869/201020-04-202130-01-2024
14206/2012Ν.3869/201020-04-202130-01-2024
15208/2013Ν.3869/201020-04-202130-01-2024

Γ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-04-2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
130/2020ΕΚΟΥΣΙΑ20-04-202116-11-2021
2104/2019ΑΝΑΚΟΠΗ20-04-202118-01-2022
392/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ20-04-202122-03-2022
4126/2020ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ20-04-202119-10-2021
5130/2020ΑΜΟΙΒΕΣ20-04-202119-10-2021
63/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ20-04-202121-09-2021
7103/2019ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟΥ 17ΚΠολΔ20-04-202114-12-2021

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Σαλαμίνα, 26.05.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη