Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 29/11/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 29/11/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΚΟΠΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29.11.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ193/2022ΑΝΑΚΟΠΗ279/2022ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ3666/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4667/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)5668/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 21/11/2022 – 5/12/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 21/11/2022 – 5/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5874/19-11-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...