ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΚΟΠΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29.11.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
193/2022ΑΝΑΚΟΠΗ
279/2022ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
3666/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
4667/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
5668/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
6669/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
7670/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
8671/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
9672/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
10673/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
11674/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
12677/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
13675/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
14676/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
15678/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
16679/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
17680/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
18681/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
19682/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
20683/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
21684/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
22685/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
23687/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
24688/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
25689/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
26690/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
27691/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
28692/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
29693/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
30694/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
31695/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
32696/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
33697/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
34698/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
35699/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
36700/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
37701/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
38702/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
39703/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
40704/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
41705/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
42706/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
43707/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
44709/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
45710/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
46711/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
47712/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
48714/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
49715/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
50716/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
51717/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
52718/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
53719/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
53720/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
55721/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 10.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 2.

– Από τις 10.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 3 έως και 55.

Σαλαμίνα, 28.11.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά