Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 31/1/2022 – 7/2/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 31/1/2022 – 7/2/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 290Β’/29-1-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 25/1/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 25/1/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΧΑΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25.1.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1236/2013 (3869/2010) – 36/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ2134/2013 (3869/2010) – 37/2020...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 24/1/2022 – 31/1/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 24/1/2022 – 31/1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 155Β’/21-1-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 25/1/2022

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 25/1/2022

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 25/1/2022. Κωδικός ΑίτησηςΑριθμός Κατάθεσης ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός...