Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί για εκδίκαση στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας κατά τη δικάσιμο της 25ης.01.2022 δεν θα συζητηθούν.