Έκθεμα δικασίμου 23/6/2020

Έκθεμα δικασίμου 23/6/2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23-06-2020 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ18/2020Π....
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων μηνός Μαρτίου (17/3, 24/3) και μηνός Απριλίου (7/4)

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων μηνός Μαρτίου (17/3, 24/3) και μηνός Απριλίου (7/4)

ΠΡΑΞΗ 71/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει:   Την μεταφορά, οίκοθεν, όλων των ματαιωθείσων υποθέσεων της δικασίμου της 17ης.03.2020 στις 14.07.2020,...
ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ΤΗΣ 7ης ΜΑΪΟΥ 2020, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ΤΗΣ 7ης ΜΑΪΟΥ 2020, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Αρ. Πράξης : 68/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει: Τη μεταφορά, οίκοθεν, της συζήτησης των αιτήσεων χορήγησης προσωρινών διαταγών ρύθμισης οφειλών του Ν....