ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23-06-2020 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
18/2020Π. ΤΑΚΤΙΚΗ 
21/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
3118/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
4171/2018ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
532/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ 
6120/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ 
7117/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ 
848/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
923/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 
103/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 
114/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 
125/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 
138/2020ΕΚΟΥΣΙΑ 
14319/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
15320/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
16321/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
17323/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
18326/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
19327/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
20122/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
21128/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
2288/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
2389/2013ΕΚΟΥΣΙΑ 
2485/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 
25266/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
2699/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 
27518/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
28177/2012ΕΚΟΥΣΙΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ., για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 8, δηλαδή οι υποθέσεις όλων των διαδικασιών πλην εκουσίας δικαιοδοσίας.

– Από τις 11.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.  για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 9 έως και 18 (εκούσια δικαιοδοσία και Ν. 3869/2010).

– Από τις 12.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 19 έως και 28 (εκούσια δικαιοδοσία και Ν. 3869/2010).

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com) .

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνο οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους.  

4. Τέλος, παρακαλούμε για την χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.    

Σαλαμίνα, 19.06.2020

Η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης

Ελισάβετ Δοκιανάκη