Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/12/2022 – 2/1/2023

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/12/2022 – 2/1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6445/16-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 20/12/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 20/12/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ,ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ,ΕΚΟΥΣΙΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4605/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.12.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1135/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ249/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ366/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ470/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ585/2021ΝΕΑ...
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 13/12/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 13/12/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ (100 ΗΜΕΡΩΝ), ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13.12.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασία145/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ246/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ3731/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4732/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 6/12/2022 – 19/12/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 6/12/2022 – 19/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6240/9-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...

Λειτουργία Ειρηνοδικείου έως 5/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, ΠαναγιώτηςΖαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6135/2-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τοντρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό...