ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ,ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ,ΕΚΟΥΣΙΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4605/2010, 4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.12.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1135/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
249/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
366/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
470/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
585/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
665/2022ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
712/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
816/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
917/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1038/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1142/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1243/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
13201/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1411/2022 ΚΛΗΣΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4605/2019)
1521/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4605/2019)
1622/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4605/2019)
174/2022 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/22ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4605/2019)
18797/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
19798/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
20799/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
21800/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
22801/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
23802/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
24803/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
25804/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
26805/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
27806/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
28807/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
29808/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
30809/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
31810/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
32811/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
33812/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
34813/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
35814/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
36815/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
37816/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
38817/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
39818/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
40819/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
41820/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
42821/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
43822/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
44823/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
45824/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
46825/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
47826/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
48827/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
49828/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
50829/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
51830/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
52831/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
53832/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
54833/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
55834/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
56835/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
57836/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
58837/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
59838/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
60839/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
61841/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
62842/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
63844/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 13.00, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 17.

– Από τις 13.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 18 έως και 63.

Σαλαμίνα, 19.12.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά