Έκθεμα Δικασίμου 20/10/2020

Έκθεμα Δικασίμου 20/10/2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20-10-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ. Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΕνάγοντες/ΑιτούντεςΕναγόμενοι/Καθ’ ων η...
Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-09-2020 Ημέρα: Τρίτη α/αΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ123/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ237/2019ΝΕΑ...
ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ 97/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως: Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-04-2020 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ...
ΕΚΘΕΜΑ 14-07-2020

ΕΚΘΕΜΑ 14-07-2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14-07-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ. Α/ΑΑΡ....