Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 21/6/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 21/6/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΕΚΟΥΣΙΑ, ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21.6.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1276/2021 (4745/2020) 328/2013...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 7/6/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 7/6/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7.6.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1216/2021 (4745/2020)- 354/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ2218/2021 (4745/2020)- 117/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ3219/2021...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 17/5/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 17/5/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17.5.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ144/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ274/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 3/5/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 3/5/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3.5.2022 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ118/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ227/2020 ΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ...

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 12/4/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4605/2019, 3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12.4.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ113/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 5/4/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 5/4/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4605/2019, 3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5.4.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1128/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ2135/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΝΕΑ...