Έκθεμα Δικασίμου 21/5/2024

Έκθεμα Δικασίμου 21/5/2024

Α/ΑΑΡ ΚΑΤΑΘΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ156/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ257/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ358/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ459/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ560/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ661/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ762/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ863/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ964/2023ΑΓΩΓΗ...
Έκθεμα Δικασίμου 20/2/2024

Έκθεμα Δικασίμου 20/2/2024

Α/ΑΑΡ ΚΑΤΑΘΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1138/23ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ2161/2023ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ374/2023ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ422/2021ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ522/2022ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ6150/23ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ7163/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ803/2024ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ904/2024ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ1009/2024ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ1111/2024ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ12197/2023ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ1334/2023ΑΠΟΠ...
ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 30/01/2024

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 30/01/2024

A/AΑΡ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1  ΑΡ ΚΑΤΑΘ 22/2021ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟ/ΤΩΝ2ΑΡ ΚΑΤΑΘ 22/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ3ΑΡ ΚΑΤΑΘ 152/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ4ΑΡ ΚΑΤΑΘ 153/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ5ΑΡ ΚΑΤΑΘ146/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ6ΑΡ ΚΑΤΑΘ 18/2022 ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΠ ΑΝΗΛΙΚΟΥ7ΑΡ ΚΑΤΑΘ 50/2022ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΠ ΑΝΗΛΙΚΟΥ8ΑΡ ΚΑΤΑΘ...