Λειτουργία Ειρηνοδικείου 26/4/2021 – 3/5/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 26/4/2021 – 3/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26380 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1682 Β’/24-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 19/4/2021 – 26/4/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 19/4/2021 – 26/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1558 Β’/17-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΑΞΗ 38/2021 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020), το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020) και το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021(ΦΕΚ Α’ 48/31-03-2021),...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 13/4/2021-19/4/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 13/4/2021-19/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22439 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1441 Β’/10-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 6/4/2021 – 12/4/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 6/4/2021 – 12/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1308 Β’/03-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...