ΠΡΑΞΗ 38/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020), το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020) και το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021(ΦΕΚ Α’ 48/31-03-2021), αποφασίζει:       

Τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως:

1) Α.  ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-03-2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ

Μεταφέρεται, οίκοθεν, για τις 03.06.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.00 π.μ..

     Β. Τη μεταφορά, οίκοθεν, της συζήτησης των ματαιωθεισών αιτήσεων χορήγησης προσωρινών διαταγών ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και Ν. 4605/2019  που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 11ης.03.2021

στις 13 Μαίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.30 π.μ. .

2) Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16-02-2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1116/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ16-02-202116-11-2021
2129/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ16-02-202116-11-2021
351/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ16-02-202114-12-2021
41/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ16-02-202114-12-2021
5ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 118/2020 ΕΠΙ ΤΗΣ 13/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣΕΡΓΑΤΙΚΗ16-02-202118-05-2021
6117/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ16-02-202114-12-2021
726/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ16-02-202114-12-2021
8122/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ16-02-202122-06-2021
9114/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ16-02-202122-06-2021
1082/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ16-02-202122-06-2021
11115/2019ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ16-02-202121-09-2021
1270/2020ΑΝΑΚΟΠΗ16-02-202122-06-2021
13124/2019ΑΝΑΚΟΠΗ16-02-202121-09-2021
1414/2020ΕΚΟΥΣΙΑ16-02-202122-06-2021
1518/2020ΕΚΟΥΣΙΑ16-02-202122-06-2021
1629/2020ΕΚΟΥΣΙΑ16-02-202122-06-2021

Β. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16-02-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1388/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
2389/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
3390/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
4391/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
5392/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
6393/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
7395/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
8396/2013Ν. 3869/201016-02-202114-02-2023
9397/2013Ν.3869/201016-02-202114-02-2023
1055/2013Ν.3869/201016-02-202114-02-2023
1156/2013Ν.3869/201016-02-202114-02-2023
124/2020Ν. 4605/201916-02-202105-10-2021
1360/2013Ν.3869/201016-02-202114-02-2023
1459/2013Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
15175/2013Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
1621/2016Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
1724/2016Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
18101/2016Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
19403/2012Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
20404/2012Ν.3869/201016-02-202114-03-2023
214/2016ΑΡ. 11 Ν. 3869/201016-02-202102-11-2021

Γ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-02-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
12/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
23/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
34/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
45/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
56/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
67/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
78/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
89/2017Ν. 3869/201023-02-202113-12-2022
910/2017Ν.3869/201023-02-202113-12-2022
10473/2012Ν.3869/201023-02-202113-12-2022
11475/2012Ν.3869/201023-02-202113-12-2022
12476/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
13485/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
14486/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
15488/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
16500/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
1771/2019 (Αίτηση Μεταρρύθμισης)Ν.3869/201023-02-202102-11-2021
18543/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
19541/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
20537/2012Ν.3869/201023-02-202124-01-2023
21536/2012Ν. 3869/201023-02-202124-01-2023

Δ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-03-2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
138/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ23-03-202118-01-2022
262/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ23-03-202118-01-2022
385/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ23-03-202121-09-2021
4ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 125/2020 ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 123/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ23-03-202118-05-2021
5112/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ23-03-202122-06-2021
640/2019ΕΚΟΥΣΙΑ23-03-202122-06-2021
719/2020ΕΚΟΥΣΙΑ23-03-202122-06-2021
833/2020ΕΚΟΥΣΙΑ23-03-202122-06-2021

Ε. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 23-03-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1398/2013Ν. 3869/201023-03-202125-04-2023
2399/2013Ν. 3869/201023-03-202125-04-2023
3400/2013Ν. 3869/201023-03-202125-04-2023
4401/2013Ν. 3869/201023-03-202125-04-2023
5402/2013Ν. 3869/201023-03-202125-04-2023
 6403/2013Ν.3869/201023-03-202125-04-2023
7404/2013Ν.3869/201023-03-202125-04-2023
8405/2013Ν.3869/201023-03-202125-04-2023
9407/2013Ν.3869/201023-03-202125-04-2023
1061/2013Ν.3869/201023-03-202125-04-2023
11146/2012Ν.3869/201023-03-202125-04-2023
121/2016Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
13182/2012Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
14102/2013Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
15103/2013Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
16ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 13/2016 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2019Ν.3869/201023-03-202118-05-2021
173/2020Ν.4605/201923-03-202105-10-2021
18ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 74/2019 ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2018Ν.3869/201023-03-202115-03-2022
19535/2012Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
20ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 185/2013 ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 212/2015Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
21ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 184/2013 ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 213/2015Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
22ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 198/2013 ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 218/2015Ν.3869/201023-03-202116-05-2023
23ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 199/2013 ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 219/2015Ν.3869/201023-03-202116-05-2023

ΣΤ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 30-03-2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

1ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 7/2021 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ30-03-202118-05-2021

Ζ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 30-03-2021  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
111/2017Ν. 3869/201030-03-202113-06-2023
212/2017Ν. 3869/201030-03-202113-06-2023
313/2017Ν. 3869/201030-03-202113-06-2023
414/2017Ν. 3869/201030-03-202113-06-2023
515/2017Ν. 3869/201030-03-202113-06-2023
 616/2017Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
717/2017Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
818/2017Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
929/2017Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
10477/2012Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
11480/2012Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
12481/2012Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
1344/2013Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
1445/2013Ν.3869/201030-03-202113-06-2023
1546/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
1647/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
17ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 10/2020 ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2020Ν.3869/201030-03-202115-03-2022
18306/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
19307/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
20308/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
21309/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
22311/2013Ν.3869/201030-03-202124-10-2023
23ΑΡ. ΚΛΗΣΗΣ 70/2019 ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2018Ν.3869/201030-03-202115-03-2022

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Σαλαμίνα, 08.04.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη