Πράξη Προσδιορισμού Προσωρινών Διαταγών 4/7

Πράξη Προσδιορισμού Προσωρινών Διαταγών 4/7

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. 39979/27.06.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και β) τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών...