Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 3/5/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 3/5/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3.5.2022 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ118/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ227/2020 ΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 18/4/2022 – 1/5/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 18/4/2022 – 1/5/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1882Β’/16-4-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 11/4/2022 – 18/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1724Β’/9-4-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 12/4/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4605/2019, 3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12.4.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ113/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ...

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 4/4/2022 – 11/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1547Β’/2-4-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...