ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (3869/2010, 4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3.5.2022 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
118/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
227/2020 ΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
3146/2014 (3869/2010) – 130/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
433/2014 (3869/2010) – 131/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
595/2015 (3869/2010) – 132/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
6156/2014 (3869/2010) – 133/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
799/2014 (3869/2010) – 134/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
8472/2013 (3869/2010) – 135/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
980/2014 (3869/2010) – 136/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1094/2014 (3869/2010) – 137/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1197/2014 (3869/2010) – 138/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
12137/2013 (3869/2010) – 150/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1327/2014 (3869/2010) – 151/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1428/2014 (3869/2010) – 152/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
15441/2013 (3869/2010) – 153/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
16132/2015 (3869/2010) – 157/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
17133/2015 (3869/2010) – 158/2021 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 17.

Σαλαμίνα, 28.4.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά