Λειτουργία Ειρηνοδικείου 28/6/2021 – 5/7/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 28/6/2021 – 5/7/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2744 Β’/26-06-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 21/6/2021 – 28/6/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 21/6/2021 – 28/6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38197 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2660 Β’/18-06-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Πινάκιο Συνεδρίασης της 22/6/2021

Πινάκιο Συνεδρίασης της 22/6/2021

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22-06-2021 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΤύπος Υπόθεσης189/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ290/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ3113/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ4124/2020ΝΕΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 14/6/2021 – 21/6/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 14/6/2021 – 21/6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2476 Β’/10-06-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 15/6/2021

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 15/6/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-06-2021 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΤύπος Υπόθεσης139/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΠΗ291/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ3ΚΛΗΣΗ 92/2020 – ΑΡΧΙΚΗ...