ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-06-2021 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΤύπος Υπόθεσης
139/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΠΗ
291/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
3ΚΛΗΣΗ 92/2020 – ΑΡΧΙΚΗ 87/2015ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
494/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
595/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
65/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
715/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
821/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
924/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1031/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1123/2019ΕΚΟΥΣΙΑ
125/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1315/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
146/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
15431/20133869/2010
16433/20133869/2010
17434/20133869/2010
18435/20133869/2010
19436/20133869/2010
20437/20133869/2010
21438/20133869/2010
22120/20133869/2010
23121/20133869/2010
24122/20133869/2010
2518/20163869/2010
2617/20163869/2010
2716/20163869/2010
28211/20133869/2010
29212/20133869/2010
30213/20133869/2010
313/2021ΕΚΟΥΣΙΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 12.00, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 16.

– Από τις 12.15 μέχρι τις 13.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς από 17 έως και 24.

– Από τις 13.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 25 έως και 31.

2. Θα προταχθούν οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, καθώς και τυχόν αιτήματα συναινετικών αναβολών (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί έως τις 12.00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου κι όχι εκτός σειράς.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά συζήτησης της υπόθεσης τους. 

4. Τέλος, παρακαλούμε για τη χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 11-06-2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά