Ενημέρωση Αρείου Πάγου για Διαμεσολάβηση

Ενημέρωση Αρείου Πάγου για Διαμεσολάβηση

Θέμα: “Ν. 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου 2008 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ...