Καθορισμός των τμημάτων των θερινών διακοπών του έτους 2019

Καθορισμός των τμημάτων των θερινών διακοπών του έτους 2019

Ενημερώνουμε το κοινό ότι με βάση την απόφαση 181/2019 της ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από 1/8/2019 – 15/8/2019 (Γ’ Τμήμα) από τους Ειρηνοδίκες Πειραιά, από 16/8/2019 – 31/8/2019 (Δ’ Τμήμα)...
Πράξη Προσδιορισμού Προσωρινών Διαταγών 4/7

Πράξη Προσδιορισμού Προσωρινών Διαταγών 4/7

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. 39979/27.06.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και β) τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών...