Ενημερώνουμε το κοινό ότι με βάση την απόφαση 181/2019 της ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από 1/8/2019 – 15/8/2019 (Γ’ Τμήμα) από τους Ειρηνοδίκες Πειραιά, από 16/8/2019 – 31/8/2019 (Δ’ Τμήμα) από τους Ειρηνοδίκες Πειραιά και από 1/9/2019 – 15/9/2019 (Ε’ Τμήμα) από τους Ειρηνοδίκες Νίκαιας.