Έκδοση Πιστοποιητικών

Αιτήσεις για ΄έκδοση πιστοποιητικών περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς θα γίνονται δεκτές μέσω email, ενώ η παραλαβή τους θα γίνεται από Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας μόνο με ραντεβού.

Μπορείτε να κατε΄βάσετε την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης εδώ.

Μπορείτε να κατε΄βάσετε την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς εδώ.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού εδώ.