ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22-06-2021 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΤύπος Υπόθεσης
189/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
290/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
3113/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
4124/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
570/2020ΑΝΑΚΟΠΕΣ
682/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
7112/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
8114/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
9122/2020ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1011/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1114/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1218/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1329/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1419/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1533/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1640/2019ΕΚΟΥΣΙΑ
173/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
189/2021ΕΚΟΥΣΙΑ 
1987/2019Ν.3869/2010  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
2088/2019Ν.3869/2010 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
2116/2020Ν.4605/2019

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 10.

– Από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 11 έως και 21.

2. Θα προταχθούν οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, καθώς και τυχόν αιτήματα συναινετικών αναβολών (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί έως τις 09.00 π.μ. της ημέρας της δικασίμου με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά συζήτησης της υπόθεσης τους. 

4. Τέλος, παρακαλούμε για τη χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 18-06-2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά