ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ (100 ΗΜΕΡΩΝ), ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13.12.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασία
145/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
246/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
3731/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
4732/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
5733/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
6734/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
7735/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
8736/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
9737/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
10738/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
11739/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
12740/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
13741/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
14742/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
15743/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
16744/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
17745/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
18746/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
19747/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
20748/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
21749/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
22750/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
23751/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
24752/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
25753/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
26754/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
27755/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
28756/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
29757/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
30758/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
31759/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
32760/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
33761/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
34762/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
35763/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
36764/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
37767/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
38768/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
39769/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
40770/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
41771/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
42772/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
43773/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
44774/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
45775/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
46776/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
47777/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
48778/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
49779/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
50780/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
51781/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
52782/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
53783/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
54784/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 10.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 2.

– Από τις 10.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 3 έως και 54.

Σαλαμίνα, 11.12.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά