ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ,ΕΚΟΥΣΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15.11.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1128/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
231/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
319/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
44/2022ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
523/2022ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
654/2022ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
715/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
864/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
982/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1083/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1195/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
124/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
138/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1426/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
15137/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
16183/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
17185/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1863/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
19600/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
20601/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
21602/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
22603/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
23604/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
24605/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
25606/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
26607/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
27608/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
28610/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
29611/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
30612/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
31613/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
32615/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
33616/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
34617/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
35618/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
36619/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
37620/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
38621/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
39622/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
40623/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
41624/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
42626/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
43627/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
44628/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
45629/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
46630/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
47631/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
48632/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
49633/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
50634/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
51635/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
52636/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
53637/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
54638/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
55639/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
56640/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
57642/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
58643/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
59644/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
60645/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
61646/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)
62647/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (Ν. 4745/2020)

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 10.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 18.

– Από τις 10.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 19 έως και 62.

Σαλαμίνα, 9.11.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά