ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17.5.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
144/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
274/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
319/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
422/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
582/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
669/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ
722/2022 – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
81/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
964/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1065/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1177/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1278/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1379/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1435/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1513/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
16178/2021 (ν. 4745/2020)- 252/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
17179/2021 (ν. 4745/2020)- 284/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
18180/2021 (ν. 4745/2020)- 445/2013 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
19181/2021 (ν. 4745/2020)- 143/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
20182/2021 (ν. 4745/2020)- 133/2013 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
21185/2021 (ν. 4745/2020)- 95/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
22186/2021 (ν. 4745/2020)- 5/2015 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
23187/2021 (ν. 4745/2020)- 316/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
24188/2021 (ν. 4745/2020)- 160/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
25189/2021 (ν. 4745/2020)- 317/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
26190/2021 (ν. 4745/2020)- 96/2015 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
27191/2021 (ν. 4745/2020)- 85/2015 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
28192/2021 (ν. 4745/2020)- 19/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
29193/2021 (ν. 4745/2020)- 221/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
30194/2021 (ν. 4745/2020)- 101/2018 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
31195/2021 (ν. 4745/2020)- 222/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
32197/2021 (ν. 4745/2020)- 107/2015 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
33198/2021 (ν. 4745/2020)- 119/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
34199/2021 (ν. 4745/2020)- 246/2013 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
35200/2021 (ν. 4745/2020)- 103/2014 (ν.3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 15.

– Από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 16 έως και 35.

Σαλαμίνα, 13.5.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά