ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 16.11.2021 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1116/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
2129/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
361/2021ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
425/2021ΕΡΓΑΤΙΚΑ
5126/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ
6127/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ
7124/2019ΑΝΑΚΟΠΕΣ
817/2021ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
91/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
10122/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
11132/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
12133/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
13134/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
145/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
159/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
162/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
177/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
1807/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
1908/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
2030/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
2113/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
2214/2021ΕΚΟΥΣΙΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 10.

– Από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 11 έως και 22.

2. Συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εκατοστό πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4812/2021. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στο σχετικό mail (irinodikiosalamina2@gmail.com) να επισυνάπτουν και το σχετικό παράβολο αναβολής.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης και μεθεπόμενης υπόθεσης.

4.   Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδο στους χώρους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας είναι απαραίτητη η επίδειξη (εναλλακτικά) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 12.11.2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά