Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 23/11/2021.

Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησης
στην Πλατφόρμα ν.4745/2020
Νέος Αριθμός Κατάθεσης στην Πλατφόρμα ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός Κατάθεσης ν. 3869/2010
1002471/2020423/2012
1007102/2020275/2013
1011463/2020263/2014
1011564/2020264/2014
1013005/202011/2014
1025146/202014/2014