Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 7/12/2021.

Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησης
στην Πλατφόρμα ν.4745/2020
Νέος Αριθμός Κατάθεσης στην Πλατφόρμα ν.4745/2020Παλαιός Αριθμός Κατάθεσης ν. 3869/2010
1033107/202051/2014
1034448/202015/2014
1035039/2020481/2013
10355110/2020326/2013
10414711/2020191/2014