ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΚΟΠΗ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020, 4605/2019)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18.10.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
244/2021ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
38/2022ΕΡΓΑΤΙΚΑ
427/2022ΑΝΑΚΟΠΗ
55/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
66/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
725/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
835/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
9157/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1018/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605/2019
1119/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605/2019
1211/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 4605/2019
13534 ΚΑΙ 535/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
14536/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
15537/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
16539/2021 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
17538/2021 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
18540/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
19541/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
20542/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
21543/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
22544/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
23545/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
24546/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
25547/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
26548/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
27549/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
28550/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
29551/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
30552/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
31553/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
32554/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
33555/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
34556/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
35557/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
36558/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
37559/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
38560/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
39561/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
40562/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
41563/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
42564/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
43565/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
44566/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
45567/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
46568/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
47569/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
48570/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
49571/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
50572/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
51573/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
52574/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
53575/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
54576/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
55577/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
56578/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
57579/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 – 12.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 12.

Από τις 12.30  έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις 13- 57.

Σαλαμίνα, 14.10.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά