Για να σας εκχωρηθεί ένα πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος θα πρέπει να κάνετε αίτηση προς το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, να προσκομίσετε μεγαρόσημο ή ηλεκτρονικό παράβολο των 3 ευρώ για την αίτηση και ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανόντος. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώσετε τα ακριβή ονοματεπώνυμα των κληρονόμων για τους οποίους ρωτάτε αν έχουν κάνει αποποίηση. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού απαιτεί 10 ημέρες, ενώ για κάθε επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού απαιτείται μεγαρόσημο ή ηλεκτρονικό παράβολο των 2 ευρώ.