Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία eParavolo του Υπουργείου Οικονομικών.

Για κάθε αίτηση πιστοποιητικού που κάνετε προς το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, απαιτείται η έκδοση eParavolo των 3 ευρώ.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε Υπουργείο Δικαιοσύνης
  2. Στο πεδίο “Κατηγορία Μεγαροσήμου” επιλέγετε Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)
  3. Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε [2032] Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙΚ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρω
  4. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  5. Πατάτε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”

Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να πληρώσετε το eParavolo μέσω τραπέζης και να μας προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής.

Για κάθε πιστοποιητικό που θέλετε να παραλάβετε από το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, απαιτείται η έκδοση eParavolo των 2 ευρώ.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε Υπουργείο Δικαιοσύνης
  2. Στο πεδίο “Κατηγορία Μεγαροσήμου” επιλέγετε Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)
  3. Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε [2033] Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙΚ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρω.
  4. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  5. Πατάτε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”

Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να πληρώσετε το eParavolo μέσω τραπέζης και να μας προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής.

Categories: Αρχική, Πολίτες