Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία eParavolo του Υπουργείου Οικονομικών και εκδώστε ένα eParavolo των 5 ευρώ.

Μπορείτε να εκδόσετε eParavolo των 5 ευρώ (3 για την αίτηση και 2 για το πιστοποιητικό)

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε Υπουργείο Δικαιοσύνης
  2. Στο πεδίο “Κατηγορία Μεγαροσήμου” επιλέγετε Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)
  3. Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε [1375] Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής.
  4. Στο πεδίο “Μεταβλητό Ποσό” εισάγετε την τιμή 5.
  5. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
  6. Πατάτε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”.

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή του eParavolo μέσω τραπέζης και να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική αίτηση την απόδειξη πληρωμής.