Αιτήσεις Διαθήκης/Αποποίησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παρακάτω αίτησης, το πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί, στο email που δηλώνετε στην αίτηση, με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ


Μόνο 1 τηλέφωνο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ


υποχρεωτικό ΜΟΝΟ για αιτήσεις αποποίησης ή μη κληρονομικού δικαίωματος.