Αιτήσεις Πιστοποιητικών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παρακάτω αίτησης, το πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί, στο email που δηλώνετε στην αίτηση, με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Το email με το πιστοποιητικό θα σταλεί από τον ιστότοπο WebSign, δηλαδή τον ιστότοπο της ηλεκτρονικής υπογραφής. Σε κάποιες περιπτώσεις το email πηγαίνει στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία. Προϋπόθεση για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι η επιτυχής έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 5 ευρώ (3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό). Μπορείτε να εκδόσετε eParavolo από εδώ. Στην αρχική σελίδα και στην περιοχή των Συχνών Ερωτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο έκδοσης του eParavolo.

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό σε πάνω από 1 υπηρεσίες θα πρέπει για κάθε αντίγραφο που θέλετε να καταθέσετε, να εκδίδετε eParavolo προσθέτοντας 2 ευρώ. Για παράδειγμα, αν θέλετε να καταθέσετε το πιστοποιητικό σε 3 υπηρεσίες (δηλαδή χρειάζεστε 3 αντίγραφα) θα πρέπει να εκδόσετε eParavolo των 9 ευρώ (3 + 2 + 2 + 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε τα στοιχεία που εισάγετε να είναι σωστά γιατί με βάση αυτά τα στοιχεία εκδίδεται το πιστοποιητικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τα πιστοποιητικά αποποίησης να καταχωρείτε τα στοιχεία ΜΟΝΟ για τους κληρονόμους που ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ να μάθετε ΑΝ έχουν κάνει αποποίηση και ΟΧΙ για όλους τους κληρονόμους του/της θανόντος/θανούσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ eParavolo

  1. Επιλέξτε στο πεδίο Φορέας Δημοσίου το “Υπουργείο Δικαιοσύνης”.
  2. Επιλέξτε στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου το “Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ”.
  3. Επιλέξτε στο πεδίο Τύπος Παραβόλου το “[1375] Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής”.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ


Συμπληρώνετε μόνο το ονοματεπώνυμο του αιτούντα
Μόνο 1 τηλέφωνο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ eParavolo


Συμπληρώστε τον κωδικό του eParavolo. Για περισσότερα από 1 παράβολα καταχωρήστε τον κάθε αριθμό με διαχωριστικό χαρακτήρα την παύλα (-)
Επισυνάψτε το αρχείο με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των 5 ευρώ. Επιλέξτε από την ιστοσελίδα του eParavolo με τύπο παραβόλου [1375] Μεγαρόσημο Πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ


ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ που ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ να μάθετε ΑΝ έχει κάνει αποποίηση δηλώστε τα στοιχεία του στα αντίστοιχα κουτάκια. Σε περίπτωση που είναι πάνω από 6 παρακαλούμε κάντε μια δεύτερη αίτηση με τα υπόλοιπα ονόματα και θα συσχετιστεί από τη Γραμματεία. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε όλους τους κληρονόμους που έχουν αποποιηθεί για 1 θανόντα παρακαλούμε εισάγετε στο πεδίο "Επίθετο Κληρονόμου 1" τη φράση ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.

Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το όνομα του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το όνομα του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το όνομα του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το όνομα του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το όνομα του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το όνομα του κληρονόμου
Συμπληρώστε με κεφαλαία το πατρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το πατρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το πατρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το πατρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το πατρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το πατρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το μητρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το μητρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το μητρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το μητρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το μητρώνυμο
Συμπληρώστε με κεφαλαία το μητρώνυμο