Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 29/11/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 29/11/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΝΑΚΟΠΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29.11.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ193/2022ΑΝΑΚΟΠΗ279/2022ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ3666/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4667/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)5668/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 27/9/2022

Έκθεμα Ανάρτησης Δικασίμου 27/9/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27.9.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΥπερχρεωμένα1394/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)2395/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)3396/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)4397/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 21/6/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 21/6/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΕΚΟΥΣΙΑ, ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21.6.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1276/2021 (4745/2020) 328/2013...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 7/6/2022

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 7/6/2022

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (3869/2010, 4745/2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7.6.2022 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1216/2021 (4745/2020)- 354/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ2218/2021 (4745/2020)- 117/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ3219/2021...