Α/ΑΑΡ ΚΑΤΑΘΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
156/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
257/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
358/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
459/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
560/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
661/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
762/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
863/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
964/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
1065/2023ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
1143/2024ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ & ΚΥΡΗΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
129/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
1310/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
1411/2024ΥΠΟΒ. ΚΑΤΑΛ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙ. ΒΕΒ. ΟΡΚΟΣ
1512/2024ΥΠΟΒ. ΚΑΤΑΛ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙ. ΒΕΒ. ΟΡΚΟΣ
1613/2024ΥΠΟΒ. ΚΑΤΑΛ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙ. ΒΕΒ. ΟΡΚΟΣ
1770/2024ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ & ΚΥΡΗΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1878/2024ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ & ΚΥΡΗΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1979/2024ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ & ΚΥΡΗΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
2015/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
2123/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
2225/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
237/2024ΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝ. ΑΠΟΦ 367/2023 (ΡΥΘΜ. ΧΡΕΩΝ)
2415/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
2523/2024ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
2622/2023(απαραδ. πλτφ) ΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜ ΧΡ. ΑΠΌ ΑΠΟΦ 54/23
2719/2023(απαραδ. πλτφ) ΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜ ΧΡ. ΑΠΌ ΑΠΟΦ 444/23
2820/2023(απαραδ. πλτφ) ΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜ ΧΡ. ΑΠΌ ΑΠΟΦ 444/23
2935/2023ΑΓΩΓΗ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
3049/2023ΑΓΩΓΗ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
31101/2023ΑΓΩΓΗ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
32119/2023ΑΓΩΓΗ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
33120/2023ΑΓΩΓΗ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
34130/2023ΑΓΩΓΗ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ