Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Πρωτοδικείο Πειραιά.